Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 15.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15883220
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 570/2020

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i składanie ofert na „Świadczenie kompleksowej usługi serwisowej wszystkich elementów Centralnego Systemu Zarządzania Flotą i Dynamicznej Informacji Pasażerskiej”.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
10.12.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
18.12.2020
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :zał nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
- :zał nr 1 do OPZ - wykaz tablic
- :zał nr 2 - formularz
- :zał nr 2 - wykaz usług
- :zapytanie wersja edytowalna
- :wybór oferty
- :wybór oferty
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Marcin Kowallek
Data wytworzenia: 10-12-2020
Kto opublikował: Aurelia Kaszlewicz
Data publikacji: 10-12-2020 13:09:16
Kto zmodyfikował: Aurelia Kaszlewicz
Data ostatniej modyfikacji: 05-01-2021 10:38:50
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A