Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 15.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15883660
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 6740923/2020

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanych dokumentach w sprawie pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym z infrastrukturą, na terenie nieruchomości przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu” (dz. nr 580/1, 581/6, 482/12 z obrębu 10).

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
09.12.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Magdalena Piernik
Data wytworzenia: 09-12-2020
Kto opublikował: Magdalena Piernik
Data publikacji: 09-12-2020 15:46:12
Kto zmodyfikował: Izabela Boczar-Jagusz
Data ostatniej modyfikacji: 11-12-2020 15:22:51
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A