Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 15.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15883351
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 567/2020

Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT w ramach procedury rozeznania wartości zamówienia zwraca się z prośbą o dokonanie wstępnej wyceny na realizację zadania pn. I. „Sprzątanie 69 miejskich placów zabaw i terenów rekreacyjnych przy wymienionych placach zabaw w Toruniu”; II. „Przeprowadzanie czyszczenia powierzchni dotykowych sprzętu i wyposażenia z użyciem detergentu i dezynfekcji na 69 miejskich placach zabaw w Toruniu".

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
08.12.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
16.12.2020
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Formularz ofertowy.
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Tomasz Kozłowski
Data wytworzenia: 08-12-2020
Kto opublikował: Anna Rasała
Data publikacji: 08-12-2020 12:32:06
Kto zmodyfikował: Anna Rasała
Data ostatniej modyfikacji: 08-12-2020 12:33:12
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A