Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 15.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15883108
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 565/2020

Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na prowadzenie konserwacji platformy dla osób niepełnosprawnych typ Kali B zlokalizowanej na zewnątrz budynku Urzędu Miasta Torunia przy ul. Bydgoskiej 5 w Toruniu.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
07.12.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
w formacie pdf
Załączniki: - :Formularz oferty
- :Informacja o wyborze
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BOU
Kto wytworzył: Marcin Kiczorowski
Data wytworzenia: 07-12-2020
Kto opublikował: Marcin Kiczorowski
Data publikacji: 07-12-2020 14:05:52
Kto zmodyfikował: Marcin Kiczorowski
Data ostatniej modyfikacji: 21-12-2020 10:04:39
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A