Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 15.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15883486
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 101/2020

Przetarg nieograniczony na: dostawę fabrycznie nowego motoambulansu wraz z zabudową oraz sprzętu i wyposażenia medycznego dla motoambulansu .

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
02.12.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :101_2020_ogloszenie_02_12
- :101_2020_siwz_02_12
- :101_2020_umowa_02_12
- :101_2020_specyfikacja_tech_02_12
- :101_2020_otwarcie_ofert_09_12
- :101_2020_informacja_o_wyborze_16_12
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Janusz Majewski
Kto wytworzył: Janusz Majewski
Data wytworzenia: 02-12-2020
Kto opublikował: Janusz Majewski
Data publikacji: 02-12-2020 15:27:37
Kto zmodyfikował: Janusz Majewski
Data ostatniej modyfikacji: 16-12-2020 14:56:08
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A