Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 15.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15882724
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 564/2020

Biuro Projektów Informatycznych Urzędu Miasta Torunia zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na zakup 25 przełączników sieciowych (switch).

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
02.12.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
08.12.2020
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Piotr Konstanty
Data wytworzenia: 02-12-2020
Kto opublikował: Marta Faron – Kamińska
Data publikacji: 02-12-2020 12:43:46
Kto zmodyfikował: Marta Faron – Kamińska
Data ostatniej modyfikacji: 02-12-2020 12:44:31
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A