Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 16.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15891411
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 100/2020

Przetarg nieograniczony na dostawę papieru kserograficznego i składanki komputerowej oraz materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Torunia oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Toruń.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
02.12.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :ogłoszenie
- :siwz
- :wzor_umowy_czesc1_papier_kserograficzny
- :wzor_umowy_czesc2_materiały_biurowe
- :zalacznik_1_zapotrzebowanie_cz2
- :zalacznik_1_zapotrzebowanie_cz1
- :zał_wykaz_wydzialow_jednostek
- :zestawienie ofert
- :informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: WP
Kto wytworzył: Kamila Góral
Data wytworzenia: 02-12-2020
Kto opublikował: Kamila Góral
Data publikacji: 02-12-2020 09:16:38
Kto zmodyfikował: Kamila Góral
Data ostatniej modyfikacji: 21-12-2020 16:22:47
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A