Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 15.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15890933
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 562/2020

Urząd Miasta Torunia – Biuro Obsługi Urzędu prosi o złożenie oferty cenowej na świadczenie usługi publikacji ogłoszeń prasowych zlecanych przez Urząd Miasta Torunia w prasie codziennej o zasięgu lokalnym (obejmującym teren miasta Torunia) oraz ogłoszeń w prasie codziennej o zasięgu ogólnopolskim.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
27.11.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
w formacie pdf
Załączniki: - :Opis przedmiotu zamówienia
- :Formularz oferty
- :Informacja o wyborze
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BOU
Kto wytworzył: Alicja Roszkowska
Data wytworzenia: 27-11-2020
Kto opublikował: Marcin Kiczorowski
Data publikacji: 27-11-2020 17:31:11
Kto zmodyfikował: Marcin Kiczorowski
Data ostatniej modyfikacji: 10-12-2020 09:04:46
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A