Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 15.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15882817
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 561/2020

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na : "Wydruk i zakopertowanie personalizowanej korespondencji – zawiadomień do właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Toruń".

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
27.11.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
05.12.2020
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Formularz oferty
- :Informacja o wyborze oferty
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Marcin Kowallek
Data wytworzenia: 27-11-2020
Kto opublikował: Wiesław Klonowski
Data publikacji: 27-11-2020 10:41:19
Kto zmodyfikował: Wiesław Klonowski
Data ostatniej modyfikacji: 10-12-2020 09:01:48
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A