Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 16.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15891798
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 560/2020

Biuro Kadr i Płac ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest wybór Instytucji Finansowej Świadczącej usługi zarządzania i prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych dla pracowników Urzędu Miasta Torunia

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
26.11.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Formularz oferty
- :informacja wyborze oferty
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Kamila Andrzejewska
Data wytworzenia: 26-11-2020
Kto opublikował: Grzegorz Hrynek
Data publikacji: 26-11-2020 11:34:17
Kto zmodyfikował: Grzegorz Hrynek
Data ostatniej modyfikacji: 18-02-2021 12:13:40
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A