Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 16.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15891360
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 559/2020

Biuro Projektów Informatycznych Urzędu Miasta Torunia zwraca się z prośbą o przesłanie w trybie badania rynku propozycji cenowej na usługę wsparcia serwisowego urządzeń sieciowych firmy Cisco

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
24.11.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
01.12.2020
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :Załącznik 1 - Opis przedmiotu zamówienia
Tekst ujednolicony dokumentu: w formacie pdf

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Piotr Konstanty
Data wytworzenia: 24-11-2020
Kto opublikował: Marta Faron – Kamińska
Data publikacji: 24-11-2020 14:12:46
Kto zmodyfikował: Marta Faron – Kamińska
Data ostatniej modyfikacji: 24-11-2020 14:30:10
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A