Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 13.08.2022

Liczba wejść na stronę: 21972416
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 136/2020

W dniu 18.11.2020 r. Stowarzyszenie Kultury Celtyckiej „celtycki gotyk” złożyło ofertę na realizację projektu pn.: Nagranie płyty Kapitan Thorn w ramach zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w trybie 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
24.11.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
01.12.2020
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :Treść oferty (.pdf)
- :Informacja (.doc)
- :Formularz zgłaszania uwag (.doc)
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Zbigniew Derkowski
Data wytworzenia: 24-11-2020
Kto opublikował: Małgorzata Orgacka
Data publikacji: 24-11-2020 09:23:52
Kto zmodyfikował: Małgorzata Orgacka
Data ostatniej modyfikacji: 24-11-2020 09:30:34
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A