Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 15.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15883377
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 558/2020

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza od złożenia oferty cenowej w zakresie usługi przechowywania pojazdów i postępowania z pojazdami usuniętymi z dróg Gminy Miasta Toruń w przypadkach określonych w art. 30a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym, dostarczonymi na parking strzeżony obsługiwany przez oferenta.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
23.11.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
01.12.2020
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :wzór umowy
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Marcin Kowallek
Data wytworzenia: 23-11-2020
Kto opublikował: Łukasz Łopatowski
Data publikacji: 23-11-2020 13:40:51
Kto zmodyfikował: Łukasz Łopatowski
Data ostatniej modyfikacji: 23-11-2020 13:43:55
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A