Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 16.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15891342
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 97/2020

Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego pracę wydziałów UMT – systemu Otago.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
12.11.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :ogloszenie
- :siwz
- :wzor_umowy
- :umowa _o_przetwarzaniu_danych_osobowych
- :odpowiedzi na pytania_19_11
- :wzor_umowy_przetwarzanie_danych_osobowych
- :odpowiedzi_na_pytania_wersja_edytowalna
- :zestawienie ofert
- :informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: WP
Kto wytworzył: Kamila Góral
Data wytworzenia: 12-11-2020
Kto opublikował: Kamila Góral
Data publikacji: 12-11-2020 14:37:19
Kto zmodyfikował: Kamila Góral
Data ostatniej modyfikacji: 04-12-2020 13:00:50
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A