Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 15.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15883490
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 95/2020

Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego motoambulansu wraz z zabudową oraz sprzętu i wyposażenia medycznego dla motoambulansu .

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
10.11.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :95_2020_ogloszenie_10_11
- :95_2020_siwz_10_11
- :95_2020_specyfikacja_istot_war_zam_motoambulans_10_11
- :95_2020_umowa_10_11
- :95_2020_ogl_zmiana_term_20_11_pdf
- :95_2020_ogl_zmiana_term_20_11
- :95_2020_siwz_zmiana_term_20_11
- :95_2020_odpow_na_pytanie_23_11
- :95_2020_ogl_zmiana2_24_11
- :95_2020_ogl_zmiana2
- :95_2020_zmiana_siwz
- :95_2020_otwarcie_ofert_27_11
- :95_2020_otwarcie_ofert_sprostowanie
- :95_2020_uniewaznienie
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Janusz Majewski
Kto wytworzył: Janusz Majewski
Data wytworzenia: 10-11-2020
Kto opublikował: Janusz Majewski
Data publikacji: 10-11-2020 12:58:06
Kto zmodyfikował: Janusz Majewski
Data ostatniej modyfikacji: 12-12-2020 15:46:01
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A