Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 15.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15882736
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 98/2020

Przetarg nieograniczony na rekultywacje terenów trawników w Toruniu poprzez nasadzenie roślin ozdobnych.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
06.11.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :98-ogłoszenie
- :98-siwz
- :98-wzór umowy
- :98-zał nr 1 do umowy
- :98-zał nr 2 do umowy
- :98-zestawienie ofert
- :98-informacja o unieważnieniu postępowania
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: WP
Kto wytworzył: BOM
Data wytworzenia: 06-11-2020
Kto opublikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data publikacji: 06-11-2020 15:09:45
Kto zmodyfikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data ostatniej modyfikacji: 25-11-2020 11:12:39
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A