Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 16.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15891696
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 94/2020

Przetarg nieograniczony na usługę druku i dostawy biletów, karnetów, znaczków oraz legitymacji (do biletów miesięcznych i biletów ulgowych specjalnych) komunikacji miejskiej organizowanej przez Gminę Miasta Toruń oraz wezwań do zapłaty opłaty dodatkowej i kontrolek.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
28.10.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :94-ogloszenie o przetargu
- :94-siwz
- :94-wzór umowy
- :94-formularz oferty
- :94-zał nr 1 do wzoru umowy
- :94-zał nr 3 do wzoru umowy
- :94-zał nr 2 do wzoru umowy
- :94-zestawienie ofert
- :94-informacja o wyborze oferty
- :94-informacja o wyborze oferty - wersja edytowalna
- :94-ogłoszenie o zawariu umowy
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: WGK
Kto wytworzył: WGK
Data wytworzenia: 28-10-2020
Kto opublikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data publikacji: 28-10-2020 10:27:58
Kto zmodyfikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data ostatniej modyfikacji: 26-11-2020 10:12:14
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A