Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 16.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15891829
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 90/2020

Przetarg nieograniczony na dostawę 15 kamer szybkoobrotowych PTZ w technologii IP, rozdzielczości HDTV 1080p dla rozbudowy i modernizacji systemu monitoringu wizyjnego miasta Torunia.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
20.10.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :90-ogłoszenie o przetargu
- :siwz
- :wzór umowy
- :załącznik nr 1 do umowy
- :90-odp. na pytania
- :90-odp. na pytanie wersja edytowalna
- :90_2020_odp_na_pyt
- :90_2020_odp_na_pyt_edyt
- :90_2020_otwarcie_ofert_02_11
- :90_2020_informacja_o_wyborze_13_11
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: WOL
Data wytworzenia: 20-10-2020
Kto opublikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data publikacji: 20-10-2020 13:34:01
Kto zmodyfikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data ostatniej modyfikacji: 13-11-2020 14:16:00
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A