Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 17.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15904091
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Petycje 41/2020

w sprawie zmiany zasad powoływania rad okręgów, podziału okręgu Wrzosy oraz zwiększenia efektywności działań promocyjnych rad okręgów.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
12.10.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Pismo Przewodniczącego RMT przekazujące rozstrzygnięcie
- :Uchwała RMT - rozstrzygnięcie petycji
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BRM
Kto wytworzył: mieszkaniec
Data wytworzenia: 13-10-2020
Kto opublikował: Beata Czerwonka
Data publikacji: 13-10-2020 13:26:48
Kto zmodyfikował: Beata Czerwonka
Data ostatniej modyfikacji: 22-12-2020 18:34:06
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A