Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 15.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15883174
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 89/2020

Przetarg nieograniczonego na druk i dostawę folderu promocyjnego.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
13.10.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Załączniki: - :89_2020_ogłoszenie_13_10
- :89_2020_siwz_13_01
- :89_2020_umowa_10_10
- :odpowiedzi na pyatnia
- :modyfikacja siwz
- :zmiana ogłoszenia
- :89-zestawienie ofert
- :89_2020_informacja_o_wyborze_02_11
- :89_2020_infowyb_bip_02_11
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Janusz Majewski
Kto wytworzył: Janusz Majewski
Data wytworzenia: 13-10-2020
Kto opublikował: Janusz Majewski
Data publikacji: 13-10-2020 12:22:35
Kto zmodyfikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data ostatniej modyfikacji: 02-11-2020 14:22:30
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A