Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 15.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15883291
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 86/2020

Przetarg nieograniczony na wykonania zadania pn.: „Przebudowa toalety miejskiej na Rynku Nowomiejskim w Toruniu”.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
09.10.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :86_2020_ogloszenie_09_10
- :86_2020_siwz_09_10
- :86_2020_umowa_09_10
- :86_2020_aneks_do_proj_09_10
- :86_2020_architektura_09_10
- :86_2020_br_sanit_09_10
- :86_2020_br_elekt_09_10
- :86_2020_inwentaryzacja_09_10
- :86_2020_specyfikacja_09_10
- :86_2020_foto_09_10
- :86_2020_klauz_info_09_10
- :86_2020_tab_wynagrodz_09_10
- :86_2020_zal_do_umowy_09_10
- :zestawienie ofert
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Janusz Majewski
Kto wytworzył: Janusz Majewski
Data wytworzenia: 09-10-2020
Kto opublikował: Janusz Majewski
Data publikacji: 09-10-2020 13:01:34
Kto zmodyfikował: Janusz Majewski
Data ostatniej modyfikacji: 23-10-2020 12:13:46
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A