Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 15.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15890942
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 82/2020

Przetarg nieograniczony na prowadzenie działań promocyjnych dla projektu pn. „Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym oraz modernizację przystanków”.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
05.10.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :ogłoszenie o zamówieniu
- :siwz
- :wzór umowy
- :wzór tablicy
- :opis przedmiotu zamówienia
- :82-odpowiedzi na pytania_1_9-10
- :82_odp. na pytania-1_9-10
- :82-zestawienie ofert
- :82-wybór oferty najkorzystniejszej
- :82-wybór wersja edytowalna
- :82-ogłoszenie o zawarciu umowy
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: WP
Kto wytworzył: WGK
Data wytworzenia: 05-10-2020
Kto opublikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data publikacji: 05-10-2020 11:32:54
Kto zmodyfikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data ostatniej modyfikacji: 23-11-2020 09:37:57
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A