Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 15.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15884667
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zarządzenie PMT 207/2020

sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2020 roku.

Status dokumentu:
obowiązujący/aktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
30.09.2020
Data wejścia w życie:
30.09.2020
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Pobierz treść zarządzenia (.pdf)
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Aneta Pietrzak
Data wytworzenia: 30-09-2020
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 30-09-2020 19:23:46
Kto zmodyfikował: Maria Wiśniewska
Data ostatniej modyfikacji: 13-10-2020 13:17:02
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A