Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 15.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15883400
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 83/2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych na na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
23.09.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :83_2020_ogloszenie_23_09
- :83_2020_siwz_23_09
- :83_2020_opp_po_zmianach_23_09
- :83_2020_formularz_of_23_09
- :83_2020_umowa_23_09
- :83_2020_wykaz_frankownic_23_09
- :83_2020_odp_na_pytania_25_09
- :zestawienie ofert
- :83_2020_infoO_zawarciu_umowy
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Janusz Majewski
Kto wytworzył: Janusz Majewski
Data wytworzenia: 23-09-2020
Kto opublikował: Janusz Majewski
Data publikacji: 23-09-2020 14:08:08
Kto zmodyfikował: Kamila Góral
Data ostatniej modyfikacji: 30-11-2020 08:16:36
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A