Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 16.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15891647
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 78/2020

przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: „Zagospodarowanie zieleni z elementami rekreacyjnymi Osady Leśnej Barbarka w Toruniu”.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
16.09.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Załączniki: - :78-siwz
- :78-wzór umowy
- :78-tabela wynagrodzenia
- :78-zał. do umowy
- :78-klauzula informacyjna
- :78-barbarka ścieżka edukacyjna
- :78-barbarka przedmiar
- :78-barbarka pzt
- :78-barbarka stwiorb
- :78- barbarka pb
- :78-barbarka nasadzenia
- :78- barbarka nasadzenia b
- :78- barbarka nasadzenia c
- :zestawienie ofert
- :informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
- :informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: WP
Kto wytworzył: WIiR
Data wytworzenia: 16-09-2020
Kto opublikował: Kamila Góral
Data publikacji: 16-09-2020 10:19:35
Kto zmodyfikował: Kamila Góral
Data ostatniej modyfikacji: 19-10-2020 14:52:21
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A