Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 16.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15891853
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 81/2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych na na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
15.09.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :81_2020_ogloszenie_15_09
- :81_2020_siwz_15_09
- :81_2020_umowa_15_09
- :81_2020_opp_15_09
- :81_2020form_of_15_09
- :81_2020_wykaz_fran_15_09
- :81_2020_odp_na_pytania
- :81_2020_form_of_zmiana
- :81_2020_opp_po_zmianach
- :81_2020_umowa_po_zmianach
- :81_2020_otwarcie_ofert_22_09
- :81_2020_uniewaznienie_22_09
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Janusz Majewski
Kto wytworzył: Janusz Majewski
Data wytworzenia: 15-09-2020
Kto opublikował:
Data publikacji: 15-09-2020 16:12:24
Kto zmodyfikował:
Data ostatniej modyfikacji: 22-09-2020 16:20:30
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A