Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 13.08.2022

Liczba wejść na stronę: 21971489
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 104/2020

W dniu 11.08.2020 r. Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Toruński złożył ofertę na realizację projektu pn.: "Katalog i wystawa retrospektywna rzeźbiarki Hanny Brzuszkiewicz", w ramach zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
14.08.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
22.08.2020
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :Treść ogłoszenia (.doc)
- :Treść złożonej oferty (.pdf)
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Zbigniew Derkowski
Data wytworzenia: 14-08-2020
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 14-08-2020 14:37:10
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 14-08-2020 14:43:55
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A