Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 13.08.2022

Liczba wejść na stronę: 21972364
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 96/2020

Komunikat Prezydenta Miasta Torunia w sprawie wprowadzenia nowego sposobu składania przez organizacje pozarządowe uproszczonych ofert dot. realizacji zadań publicznych gminy (na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
13.07.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :Treść komunikatu (.pdf)
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Paweł Piotrowicz
Data wytworzenia: 13-07-2020
Kto opublikował: Małgorzata Orgacka
Data publikacji: 13-07-2020 14:14:43
Kto zmodyfikował: Małgorzata Orgacka
Data ostatniej modyfikacji: 13-07-2020 14:15:23
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A