Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 21.04.2021

Liczba wejść na stronę: 15279825
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 94/2020

Prezydent Miasta Torunia ogłasza nabór wniosków na zadania służące OCHRONIE ZASOBÓW WODNYCH, polegające na gromadzeniu i wykorzystaniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania - w ramach pilotażowego programu obowiązującego w 2020 r.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
10.07.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
04.08.2020
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :Treśc ogłoszenia o naborze wniosków (.pdf)
- :Formularz wniosku o dotację (.doc)
- :Formularz rozliczenia dotacji (.doc)
- :Zgoda współwłaścicieli na realizację zadania (.doc)
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Halina Pomianowska
Data wytworzenia: 10-07-2020
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 10-07-2020 16:43:01
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 13-07-2020 17:21:21
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A