Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 28.07.2021

Liczba wejść na stronę: 16378112
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 87/2020

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla 20 osób (Konkurs nr 43).

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
29.06.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
22.07.2020
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :Treść konkursu (.pdf)
- :Komplet załączników konkursowych (.zip)
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Irena Urbańska
Data wytworzenia: 29-06-2020
Kto opublikował: Małgorzata Orgacka
Data publikacji: 29-06-2020 09:41:55
Kto zmodyfikował: Małgorzata Orgacka
Data ostatniej modyfikacji: 29-06-2020 09:49:50
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A