Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 20.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15938878
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Sprawozdania 4/2020

Sprawozdanie ze współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2019 r.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
10.06.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Paweł Piotrowicz
Data wytworzenia: 10-06-2020
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 10-06-2020 10:05:24
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 10-06-2020 10:06:08
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A