Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 04.07.2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 79/2020

Prezydent Miasta Torunia informuje o ODWIESZENIU czynności dotyczących "Otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2020 w zakresie wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej" - konkurs nr 5/2020, II tura.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
05.06.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
30.06.2020
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :Treść ogłoszenia (.pdf)
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Tak
Dokumenty nowelizowane:
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 57/2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 190/2019


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Zbigniew Derkowski
Data wytworzenia: 05-06-2020
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 05-06-2020 15:43:02
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 05-06-2020 16:03:14
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A