Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 26.07.2021

Liczba wejść na stronę: 16357676
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 74/2020

Komunikat z dnia 22 Maja 2020 r. w sprawie zmiany treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 40/2020 r. ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia w dniu 7 maja 2020 r. na realizację w okresie od 1 czerwca 2020 r. do 28 lutego 2021 r. zadania z zakresu pomocy społecznej "organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług specjalistycznych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
22.05.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
29.05.2020
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Tak

Dokumenty nowelizujące:
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 66/2020
Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Irena Urbańska
Data wytworzenia: 22-05-2020
Kto opublikował: Małgorzata Orgacka
Data publikacji: 22-05-2020 12:53:14
Kto zmodyfikował: Małgorzata Orgacka
Data ostatniej modyfikacji: 22-05-2020 13:06:26
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A