Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 28.07.2021

Liczba wejść na stronę: 16378568
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 69/2020

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania polegającego na prowadzeniu w okresie od 1 lipca 2020r. do 31 grudnia 2020r. mieszkania chronionego wspieranego dla 7 osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - konkurs nr 41.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
14.05.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
05.06.2020
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Komplet załączników konkursowych (.zip)
- :Komunikat z dnia 22 maja 2020 r. (.pdf)
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Tak
Dokumenty nowelizowane:
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 75/2020


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Irena Urbańska
Data wytworzenia: 14-05-2020
Kto opublikował: Małgorzata Orgacka
Data publikacji: 14-05-2020 12:17:52
Kto zmodyfikował: Małgorzata Orgacka
Data ostatniej modyfikacji: 22-05-2020 13:21:23
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A