Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 06.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12675397
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 61/2020

Prezydent Miasta Torunia ogłasza nabór uzupełniający na członków Zespołu ds. monitoringu, ewaluacji i aktualizacji Planu Adaptacji Miasta Torunia do zmian klimatu do roku 2030.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
14.04.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
21.04.2020
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Magalena Olszta-Bloch
Data wytworzenia: 14-04-2020
Kto opublikował: Małgorzata Orgacka
Data publikacji: 14-04-2020 11:04:42
Kto zmodyfikował: Małgorzata Orgacka
Data ostatniej modyfikacji: 14-04-2020 11:12:04
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A