Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 01.10.2022

Liczba wejść na stronę: 22944739
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Sprawozdania 2/2020

Sprawozdanie z konsultacji społecznych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń w 2019 r.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
10.04.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Paweł Piotrowicz
Data wytworzenia: 31-03-2020
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 10-04-2020 09:17:26
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 10-04-2020 09:18:26
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A