Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 06.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12675985
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 59/2020

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 9 kwietnia 2020 r.o zawieszeniu naboru ofert otwartego konkursu na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2020 w zakresie: ROZWOJU SPORTU w II półroczu 2020 r., tj. od 01.07. do 31.12.2020 r. Rodzaj zadania: organizacja i udział zawodników w międzynarodowych i ogólnopolskich wydarzeniach sportowych kreujących sportowy wizerunek miasta Torunia (Mistrzostwa Świata, Puchar Świata, Mistrzostwa Europy, Puchar Europy, Mistrzostwa Polski, Puchar Polski oraz organizacja memoriałów i turniejów cyklicznych)” - konkurs nr 17.2.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
09.04.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Tak

Dokumenty nowelizujące:
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 80/2020
Dokument nowelizuje inne dokumenty: Tak
Dokumenty nowelizowane:
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 217/2019


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Paweł Piotrowicz
Data wytworzenia: 09-04-2020
Kto opublikował: Małgorzata Orgacka
Data publikacji: 09-04-2020 15:24:58
Kto zmodyfikował: Małgorzata Orgacka
Data ostatniej modyfikacji: 09-04-2020 15:27:25
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A