Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 06.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12675331
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 58/2020

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 9 kwietnia 2020 r. o zawieszeniu naboru ofert otwartego konkursu na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w roku 2020 w zakresie rozwoju sportu. Rodzaj zadania: organizacja krajowych letnich obozów sportowych dla uzdolnionych zawodników w kategorii młodzieżowej” - konkurs nr 16

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
09.04.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Tak
Dokumenty nowelizowane:
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 215/2019


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Paweł Piotrowicz
Data wytworzenia: 09-04-2020
Kto opublikował: Małgorzata Orgacka
Data publikacji: 09-04-2020 15:19:20
Kto zmodyfikował: Małgorzata Orgacka
Data ostatniej modyfikacji: 09-04-2020 15:26:44
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A