Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 02.07.2022

Liczba wejść na stronę: 21271874
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 20/2020

Przetarg nieograniczony na budowę Pomnika Poległych Żołnierzy Wojsk Balonowych w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
25.03.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Załączniki: - :siwz
- :wzor_umowy
- :zal_do_wzoru_umowy
- :klauzula informacyjna
- :1_dokumentacja
- :2_dokumentacja
- :3_dokumentacja
- :tabela wynagrodzenia ryczałtowego
- :odpowiedzi_na_pytania_03_04
- :20-zestawienie ofert
- :informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: WP
Kto wytworzył: Kamila Góral
Data wytworzenia: 25-03-2020
Kto opublikował: Kamila Góral
Data publikacji: 25-03-2020 11:41:58
Kto zmodyfikował: Kamila Góral
Data ostatniej modyfikacji: 27-04-2020 15:22:12
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A