Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 30.03.2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 51/2020

Prezydent Miasta Torunia ogłasza nabór kandydatów na członków Zespołu ds. monitoringu, ewaluacji i aktualizacji Planu Adaptacji Miasta Torunia do zmian klimatu do roku 2030. Zaproszenie do udziału w naborze dotyczy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Torunia oraz mieszkańców Torunia.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
11.03.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
03.04.2020
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Magalena Olszta-Bloch
Data wytworzenia: 11-03-2020
Kto opublikował: Małgorzata Orgacka
Data publikacji: 11-03-2020 14:19:29
Kto zmodyfikował: Małgorzata Orgacka
Data ostatniej modyfikacji: 11-03-2020 14:21:34
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A