Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 28.07.2021

Liczba wejść na stronę: 16378465
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 8/2020

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania polegającego na prowadzeniu w roku 2020 mieszkania chronionego wspieranego dla nie więcej niż 7 osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub stopniem umiarkowanym, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz niewidomych (konkurs nr 37).

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
24.01.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
14.02.2020
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Komplet załączników konkursowych (.zip)
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Dorota Kalinowska
Data wytworzenia: 24-01-2020
Kto opublikował: Małgorzata Orgacka
Data publikacji: 24-01-2020 08:45:17
Kto zmodyfikował: Małgorzata Orgacka
Data ostatniej modyfikacji: 24-01-2020 09:14:23
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A