Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 07.04.2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 2/2020

Prezydent Miasta Torunia podaje do publicznej wiadomości Raport końcowy z konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji pn. "Program Rewitalizacji Torunia do roku 2023" wraz z projektem Programu zawierającym uwzględnione uwagi. Konsultacje społeczne w tej sprawie były prowadzone w dniach od 5 grudnia 2019 r. do 4 stycznia 2020 r.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
09.01.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Raport z konsultacji społecznych (.pdf)
- :Gminny Program Rewitalizacji pn. Program Rewitalizacji Torunia (projekt, .pdf)
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Artur Prażniewski
Data wytworzenia: 09-01-2020
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 09-01-2020 11:49:36
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 18-02-2020 15:35:30
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A