Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 21.09.2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 4/2020

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 07.01.2020 r. WGN.6840.2.3.2019.KW w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do sprzedaży

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
07.01.2020
Data wejścia w życie:
07.01.2020
Utrata mocy:
29.01.2020
Tekst dokumentu: w formacie html
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Łukasz Kowalkowski
Data wytworzenia: 07-01-2020
Kto opublikował: Katarzyna Wesołowska
Data publikacji: 07-01-2020 14:08:25
Kto zmodyfikował: Katarzyna Wesołowska
Data ostatniej modyfikacji: 07-01-2020 14:11:46
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A