Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 16.05.2022

Liczba wejść na stronę: 20387000
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 514/2019

Wydział Architektury i Budownictwa ogłasza konkurs jednoetapowy, ideowo-koncepcyjny dla zadania pt. "Zagospodarowanie prawobrzeża Wisły w Toruniu na terenach położonych od Przystani Toruń do Portu Drzewnego"

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
27.12.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
15.09.2020
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :zal
- :zal
- :informacja o dodatkowej mapie
- :mapa do załącznika 9a
- :odpowiedzi na pytania
- :informacja o zmianie regulaminu w zakresie terminów
- :Informacja o ogłoszeniu wyników konkursu
- :wyniki konkursu
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Zbigniew Sulik
Data wytworzenia: 27-12-2019
Kto opublikował: Paulina Żuchowska
Data publikacji: 27-12-2019 15:19:22
Kto zmodyfikował: Paulina Żuchowska
Data ostatniej modyfikacji: 08-10-2020 15:23:34
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A