Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 21.09.2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 153/2019

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 17.12.2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do użyczenia. WGN.6850.9.2019.ANP

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
23.12.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Wydział Gospodarki Nieurhcomości
Data wytworzenia: 23-12-2019
Kto opublikował: Anna Pokorzyńska
Data publikacji: 23-12-2019 07:27:22
Kto zmodyfikował: Anna Pokorzyńska
Data ostatniej modyfikacji: 23-12-2019 07:32:21
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A