Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 04.07.2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 224/2019

Prezydent Miasta Torunia ogłasza: otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2020 w zakresie: promocji dziedzictwa naturalnego poprzez organizację TORUŃSKIEGO FESTIWALU PRZYRODNICZEGO.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
10.12.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Komplet załączników konkursowych (.zip)
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Magalena Olszta-Bloch
Data wytworzenia: 10-12-2019
Kto opublikował: Małgorzata Orgacka
Data publikacji: 11-12-2019 14:41:29
Kto zmodyfikował: Małgorzata Orgacka
Data ostatniej modyfikacji: 13-12-2019 13:44:09
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A