Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 25.07.2021

Liczba wejść na stronę: 16343811
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zgłoszenie z projektem budowlanym 156/2019

Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia ENERGA – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu z siedzibą przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu w sprawie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn dla zasilania działek budowlanych przy ul. Kaźmierczak - Połońskiej w Toruniu (dz. nr 106, 19/5, 19/2, 20/11, 20/10, 20/9, 20/8, 20/7, 20/6, 20/5, 20/4, 20/3, 20/1 w obrębie 30)

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
06.12.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu:
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Andrzej Osłowski
Data wytworzenia: 06-12-2019
Kto opublikował: Małgorzata Rudnicka
Data publikacji: 06-12-2019 15:36:15
Kto zmodyfikował: Małgorzata Rudnicka
Data ostatniej modyfikacji: 06-12-2019 15:43:18
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A