Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 21.09.2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 215/2019

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2020 w zakresie rozwoju sportu, rodzaj zadania: ORGANIZACJA KRAJOWYCH LETNICH OBOZÓW SPORTOWYCH DLA UZDOLNIONYCH ZAWODNIKÓW W KATEGORII MŁODZIEŻOWEJ (konkurs nr 16).

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
29.11.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
05.05.2020
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Komplet materiałów konkursowych (archiwum .zip)
- :Informacja z dnia 9 kwietnia 2020 r. o zawieszeniu naboru ofert
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Tak

Dokumenty nowelizujące:
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 58/2020
Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Mariola Soczyńska
Data wytworzenia: 29-11-2019
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 29-11-2019 15:43:02
Kto zmodyfikował: Małgorzata Orgacka
Data ostatniej modyfikacji: 09-04-2020 14:56:46
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A