Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 21.09.2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 201/2019

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2020 - w trybie powierzenia wykonania zadania - w zakresie UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA (konkurs nr 21).

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
29.11.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
01.01.2020
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Komplet materiałów konkursowych (archiwum .zip)
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Ewa Banaszczuk-Kisiel
Data wytworzenia: 29-11-2019
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 29-11-2019 14:46:49
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 29-11-2019 15:28:43
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A