Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 28.07.2021

Liczba wejść na stronę: 16378436
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 159/2019

Prezydent Miasta Torunia ogłasza: otwarty konkurs ofert na prowadzenie przez organizacje pozarządowe, prowadzące działalność pożytku publicznego, dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz prowadzenie edukacji prawnej w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. na terenie Gminy Miasta Toruń

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
17.10.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :komplet załączników konkursowych
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Lewandowska Magdalena
Data wytworzenia: 17-10-2019
Kto opublikował: Małgorzata Orgacka
Data publikacji: 17-10-2019 12:42:28
Kto zmodyfikował: Małgorzata Orgacka
Data ostatniej modyfikacji: 17-10-2019 12:47:06
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A